Tłumaczenie do poniższego filmiku

2012-06-09 19:14

Przetłumaczę poniższy flimik:

Let's watch that in slow motion - Załóżmy, że oglądamy w zwolnionym tempie.

How about even slower? - A jak jeszce wolniej?

Okey, just little slower - Okey, tylko trochę jeszce wolniej.