Filmik

2012-08-13 10:43

Udało mi się zanleżć filmik z wczoraj z ceremoni. Oto on: