Dziadek Louisa twettuje

2012-06-17 18:27

Wczoraj na tt pojawił się nowy twett dziadka Louisa Keith Tomlinson, który brzmiał:

People ask why I support Poland. Because I believe in freedom and self-determination. I salute a brave nation and the people who live in it.

A to na polski:

Ludzie pytają dlaczego popieram Polskę. Bo wierzę w wolność i samostanowienie. Pozdrawiam dzielny naród i ludzi, którzy mieszkają w nim.