Adres do 1D

2012-06-07 21:24

Jeżeli chcielibyście napisać list do One Direction lub im coś wysłać, tutaj macie adres :)

One Direction
Modest Management
The Matrix Complex
91 Peterborough Rd
London SW6 3BU

Fan e-mail

onedirectionmail@gmail.com